* CFO als Chief Future Officer * SPECIAL *

De CFO is de ideale persoon in de C-suite om de Chief Future Officer van de CEO te zijn, maar hij/zij dient dan naast de generieke competenties in execution, enablement en development vandaag de dag over nog een aantal future-proof kerncompetenties te beschikken.


Kerncompetentie 1 : Agile Strateeg.
Kerncompetentie 2 : Big data management.
Kerncompetentie 3 : Predictive & prescriptive analytics.
Kerncompetentie 4 : Technologiegerichte innovaties.


De komende weken lichten we deze 4 specifieke kerncompetenties toe.


Deze week kerncompetentie 1 : AGILE STRATEEG


Dia11KLEIN.jpg#asset:7074Deel: