De top 5 meest gezochte FINANCE professionals

De vraag naar universitair opgeleide finance professionals is vorig jaar fors toegenomen. In 2017 nam de vraag naar onder andere registeraccountants toe met 50% ten opzichte van een jaar eerder.

Dit blijkt uit een analyse van de Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA).


Toenemende complexiteit


De vraag naar HBO opgeleide finance professionals stijgt in 2017 ook, maar beduidend minder snel, met 27% op jaarbasis. Volgens de NBA is de explosieve stijging naar universitair opgeleide finance professionals toe te schrijven aan toenemende complexiteit, bijvoorbeeld in de aandachtsgebieden compliance en toezicht.


Technologische ontwikkelingen


Ook snelle technologische ontwikkelingen op ICT-gebied zorgen volgens de NBA voor de explosieve vraag naar de hoogst geschoolde finance professionals. Complexere financiële vraagstukken zoals nieuwe businessmodellen en financieringsconstructies, toenemende regulering en toezicht én voortschrijdende technologie zoals data-analytics, dashboards, robotic process automation stellen andere en hogere eisen aan de financiële functie. Ze vragen om meer, diepgaande kennis en inzicht waar (post)academici zich makkelijker voor kwalificeren.


Top 5


De top-5 van functies, voor academisch opgeleide finance professionals, waar vorig jaar de meeste vacatures werden gesteld luidt als volgt:

1. Business Controller
2. Financial Controller
3. Controller
4. Riskmanager
5. Compliance Manager


Lees het volledige artikel hier.

Deel: