Deel 1 Private Equity Dossier. Succes voorspellen op basis van het verleden

Resultaten uit het verleden bieden misschien geen garantie voor de toekomst, maar het helpt wel om de tegenwoordige tijd te begrijpen. Daarom blikken we in ons Private Equity Dossier eerst terug naar het ontstaan en de ontwikkelingen van de industrie gedurende de afgelopen 60 jaar.

Ontstaan private equity

Eerste vormen van private equity komen op in de jaren veertig van de vorige eeuw. De pioniers in de branche stellen zowel kapitaal als management expertise beschikbaar aan startende en kleine ondernemingen.

Externe stimuli

Stimulerende maatregelen van overheden in de jaren vijftig en zestig zorgen voor een sterke groei. In de zeventiger jaren komen ook in Nederland de eerste participatiemaatschappijen op.

Groei door overnames

In de jaren tachtig wordt er zowel op Europees als Nederlands niveau verder geprofessionaliseerd door de oprichting van brancheorganisaties. Gedurende deze jaren groeit private equity explosief door de toename - van niet altijd vriendelijke - leveraged buy-outs (LBO: overnames of herstructureringen met vreemd vermogen). In de jaren negentig trekt na een kleine economische dip de groei weer onverminderd aan door een nieuwe LBO golf.


Stagnatie en krimp

Ook de private equity sector ontkomt niet aan de gevolgen van het uiteenspatten van de internetbel rond het millennium. Vanaf de zeros klimt de branche echter weer uit het dal. “Sinds de crisis heeft de branche een grote sprong gemaakt in omzet, winst en bekendheid,” aldus Lesley van Zutphen van Bencis in 2014.

Zeven financieringsvormen waarvoor private equity vaak gebruikt wordt:


  1. Venture Capital bij de start van een bedrijf.
  2. Groeistrategie en financiering van internationalisatie of overnames.
  3. Buy-out bij verzelfstandiging van een bedrijf of bedrijfsonderdeel.
  4. Buy-in bij voortzetting van een bedrijf met nieuwe aandeelhouders;
  5. Overbruggingsfinanciering, bijvoorbeeld voorafgaande aan een beursgang.
  6. Public to Private een bedrijf van de beurs halen.
  7. Herstructurering (turnaround), oftewel het wijzigen van de focus of financieringsstructuur van een bedrijf.


Stand van zaken

Hoe is het nu in de private equity sector, wat is er veranderd, wat is hetzelfde gebleven en belangrijker: Wat voor eigenschappen heb je nodig om succesvol te zijn als financial in de private equity sector? Lees volgende week verder in ons PE Dossier.


In 2014 schreven we in een tweedelige special ook over de branche, met uitleg, ontstaan en interviews van partners van private equity bedrijven. Wil je de hele private equity special uit 2014 teruglezen dat kan via onderstaande links:


LIMETIME 4

LIMETIME 5

Deel: