Deel 2 Private Equity Dossier. Private equity anno 2019

Vorige week blikten we terug op hoe de private equity sector zich in een spanne van 60 jaar heeft ontwikkeld. Vandaag plaatsen we de branche in de huidige tijd. Hoe staat de private equity sector er anno 2019 voor?


Sector in transitie

Stond private equity begin jaren tachtig nog bekend om de agressieve overname strategie door middel van leveraged buy-out van noodlijdende bedrijven, inmiddels begint de branche volwassen te worden.


  • Genoeg regelgeving om zich te meten aan andere sectoren;
  • Een branchevereniging die 35 jaar bestaat met een actuele gedragscode;
  • Positieve uitkomsten van een serieus en universitair geleid onderzoek;
  • Voldoende stabiele bijdrage aan het bruto binnenlands product van gemiddeld 14%,
  • Een internationale standaard, de ESG: Environmental, Social & Governance.


Serieuze partij

Kortom de private equity sector is de cowboy tijd ontgroeid. De branche is door verschillende hoogte en diepte punten gegaan. Waar een groot aantal bedrijven begin 2000 met onverkoopbare projecten in hun maag zat, trekt sinds 2005 de verkoop weer aan. Er is inmiddels zoveel geld beschikbaar dat participatiemaatschappijen, zelfs zonder het ophalen van extra fondsen, direct kunnen investeren.


Volgende week zien we hoe participatiemaatschappijen streven naar duurzame waardecreatie en kraken we de 7x-formule.

Deel: