Deel 4 Private Equity Dossier. 7 Habits of Highly Effective Finance People bij private equity partijen

In de vorige blog introduceerden we Covey’s 7 habits. In de volgende 7 stappen combineren we de 7 habits met de 7 financieringsvormen van private equity. Dit levert een kansrijke lijst met kernkwaliteiten op die van pas komen als finance professional bij participatiemaatschappijen.


De Habits van senior finance professionals bij Private Equity partijen.

1. Ondernemerschap

Financieringsvorm Venture Capital: Dit is kapitaal voor startende of jonge en snel groeiende ondernemingen.


Kernkwaliteit finance professional: Je houdt van nieuwe manieren om te werken, bent een ondernemend persoon met lef. Je weet goede ideeën daadwerkelijk in een succesvolle vorm te gieten. Je vindt het prettig om zelf achter de bal aan te gaan en in een omgeving met weinig kaders te werken, waarin je zelf regels schept.


Samenvattende persoonlijke eigenschap Covey: ‘Pro-activiteit.’


2. Groeien

Financieringsvorm groeikapitaal: Groeistrategie en financiering van internationalisatie of overnames.


Kernkwaliteit finance professional: Je bent ambitieus niet bang om een tijd onder je opleidingsniveau mee te werken om het ontwikkelingspotentieel te benutten. Je ziet kansen en bent creatief.


Samenvattende persoonlijke eigenschap Covey: ‘Begin met het eind in zicht.’


3. Zelfstandigheid

Financieringsvorm buy-out: Bij verzelfstandiging van een bedrijf of bedrijfsonderdeel.


Kernkwaliteit finance professional: Je kent je eigen kracht, bent onafhankelijk en kan zelfstandig opereren. Je staat op je eigen benen.


Samenvattende persoonlijke eigenschap Covey: ‘Belangrijke dingen eerst’.


4. Flexibiliteit

Financieringsvorm buy-in: Bij voortzetting van een bedrijf met nieuwe aandeelhouders.


Kernkwaliteit finance professional: Flexibel, je weet je aan te passen aan de nieuwe setting.


Samenvattende persoonlijke eigenschap Covey: ‘Denk in termen van win/win.’


5. Bruggenbouwer

Financieringsvorm overbruggingsfinanciering: De tijd en voorbereidingen voorafgaande aan een beursgang.


Kernkwaliteit finance professional: Je kan verschillende partijen aan elkaar verbinden, om het einddoel te halen moet je eerst investeren in de relatie. Je analyseert makkelijk en zet de eerste stap om volgens de leiding te nemen naar het doel.


Samenvattende persoonlijke eigenschap Covey: ‘Probeer eerst te begrijpen en dan pas begrepen te worden.’


6. Autonomie

Financieringsvorm public to private: Het van de aandelenbeurs halen van een bedrijf.


Kernkwaliteit finance professional: Je bent niet bang om moeilijke beslissingen te nemen als dat beter is voor het grotere geheel. Op creatieve manier verbanden leggen waarmee het bedrijf zeggenschap terugkrijgt. Elimineren van rapportage verplichtingen en regelgevingen.


Samenvattende persoonlijke eigenschap Covey: ‘Werk synergetisch.’


7. Helicopterview en brede scope

Financieringsvorm herstructuren, Turnaround, oftewel het wijzigen van de focus of financieringsstructuur van een bedrijf.


Kernkwaliteit finance professional: je kan met een helicopterview kijken naar een bedrijf. Naast dat je de cijfers op orde brengt heb je ook een ruimere scope en brede interesse. Je snapt hoe verschillende afdelingen en processen zich tot elkaar verhouden en hoe je die het beste in zet om tot het beste resultaat te komen.


Samenvattende persoonlijke eigenschap Covey: ‘Reflectie, het zwaard scherp houden.’


De afgelopen blogs schenen we licht op verschillende kanten van de private equity sector en je kansen hierin als finance professional. Wil je een keer sparren met een van onze consultants of je over de benodigde kernkwaliteiten beschikt neem dan contact met ons.

Deel: