In welke fase van het BI-adoptieproces zit jouw bedrijf? Bepaal dit met behulp van de innovatietheorie van Rogers en kijk eens van een afstandje naar jouw eigen organisatie.

Verschillende fases

Consultants van LIME Search&Connection komen bij veel bedrijven en spreken veel mensen. We kijken hierdoor standaard met enige afstand naar organisaties en de markt waarin zij zich bewegen. We constateren onder andere dat bedrijven in verschillende mate beschikbare technologische ontwikkelingen omarmen en kansen benutten die Business Intelligence een organisatie kan brengen. Een hulpmiddel om zelf met helikopterview naar je eigen organisatie te kijken is plotten in welke fase van de innovatietheorie je bedrijf of afdeling zich bevindt.

De innovatietheorie, populair gemaakt door Everett Rogers, laat zien hoe nieuwe ideeën, producten en innovaties zich verspreiden. In de theorie worden vijf stadia van acceptatie van een innovatie, in dit geval Business Intelligence, onderscheiden.

Innovators en Early Adaptors

Sommige bedrijven zagen in een vroege periode de voordelen van Business Intelligence. CFOonLIME was te gast bij drukwerkdeal.nl waar de operatie al realtime wordt aan- en bijgestuurd op basis van datagedreven informatie.

Early Majority

Andere bedrijven moeten en willen stappen maken, maar weten niet waar te beginnen. Dit bleek onder andere uit de LIMECareerINDEX waarin 55% van de respondenten aangeeft nog niet over voldoende kwaliteit te beschikken om de veranderingen op technologisch gebied het hoofd te bieden.

Dat het niet makkelijk is om te starten met business intelligence en hoe dit precies handen en voeten te geven werd ook nog eens duidelijk tijdens het drukbezochte LIME Café.

Late Majority

Feit is dat alle organisaties met Bussiness Intelligence te maken krijgen. De 4e industriële revolutie is begonnen en in de nabije toekomst raakt dit vrijwel alle bedrijven, jobs en dus mensen. De finance afdeling verandert significant. Administratieve functies worden geautomatiseerd, er komt meer vraag naar de eerder genoemde Cijfer&Software specialist. De voorspelling is dat er in 2022, 75 miljoen banen verdwenen zijn, maar 133 miljoen nieuwe banen bijkomen.

<bron: Future of Jobs report 2018 WEF in LIMETIME15>

Wil je je eigen positie in de curve eens benchmarken met vergelijkbare bedrijven. Wij van LIME delen graag onze kennis van jouw branche onder het genot van een kop koffie. Bel of mail ons voor een afspraak.

Don’t be a Laggard

Hoe zorg je dat jij concurrentievoordeel pakt, je efficiency verbetert, klaar bent voor de toekomst en voorkom je dat je in een gat valt? Houd onze site in de gaten voor de blogpost van volgende week die laat zien wat de interne risico indicatoren zijn naar aanleiding van een praktijkvoorbeeld.

Deel: