​LIMEcareerINDEX2018 | the Results | Deel 1

Een keer per jaar meet LIME Search&Connection de temperatuur in de financiële markt. Thermometer de LIMEcareerINDEX. Dit is een online enquête die we naar ons netwerk van kandidaten en opdrachtgevers mailen.

The Results, deel 1

We beginnen met een schets van de gemiddelde respondent. We waren vooral benieuwd naar wat finance professionals nodig hebben, wat ze belangrijk vinden en of we verschillen vaststellen ten opzichte van voorgaande jaren? Zo krijgen we een algemeen beeld van de huidige finance professional.

Opvallend stabiel beeld van de Financial die reageert op ons onderzoek
Overall constateren we dat het profiel van de respondenten op de vragenlijst redelijk hetzelfde blijft. 88% is man en 12% vrouw. De gemiddelde leeftijd van de respondent is 46 jaar tegenover 43 vorig jaar. 70% van de respondenten heeft een full time dienstverband, 22% werkt als zzp’er, 2% is ondernemer en 6% is werkzoekend.


Profieltrends en actualiteit

De economie zit in de lift, dat zie je terug in een vraag gedreven markt. Er is bij organisaties veel behoefte aan goede medewerkers. Enkele indicatoren bevestigen deze tendens. Het aantal zzp’ers, en dus mensen die de stap durven te zetten naar interim of freelancen neemt geleidelijk aan toe. Het aantal full timers neemt af en het aantal werkzoekenden daalde ook fors (vergeleken met vorig jaar van 11% naar 6%). Gemiddeld salaris is iets gestegen: 2017 119K (ex. bonus & auto) versus 2018 125K (ex. bonus & auto).

Blijf ons volgen voor het vervolg van de resultaten van de LIMEcareerINDEX 2018.

Lees meer nieuws

Bekijk ons track record!

Bekijk ons track record!

Onze opdrachtgevers zijn multinationals, familiebedrijven, middelgrote en kleine ondernemingen, van start-up tot mature. We hebben hierbij een specifieke expertise opgebouwd bij portfolio bedrijven van in Nederland actieve private equity huizen.Om e…

Lees meer
Tomorrow's Leaders | deel 3

Tomorrow's Leaders | deel 3

In het 3e deel van de Tomorrow's Leaders blogserie - de rol van de CFO die verstoord wordt in de huidige tijd - besteden we aandacht aan 'een groeiende groep van veeleisende stakeholders', 'een sterke toename in regelgeving' én bespreken we hoe toch…

Lees meer
LIMETIME | Veerkrachtige en wendbare organisaties

LIMETIME | Veerkrachtige en wendbare organisa…

In de meest recente LIMETIME is een special opgenomen over 'veerkrachtige en wendbare organisaties'. Daarin noemen wij vijf actiegebieden waarin de CFO stappen kan zetten om dit structureel te verbeteren. Actiegebied #1 is het aanpakken van burn-out…

Lees meer