​LIMEcareerINDEX2018 | the Results | Deel 3

In de eerdere ´Results´ heb je kunnen lezen dat de Finance professional relatief ontevreden lijkt over te zijn over zijn/haar huidige baan en het ernaar uitziet dat de ontevredenheid het afgelopen jaar is toegenomen. Het lijkt erop dat ook de bewegings- en overstapbereidheid naar een andere werkgever relatief groot is.


Als respondenten dan voor een andere organisatie kiezen noemen ze met stip op nummer een de mensen en cultuur als belangrijkste element in hun keuze. Gevolgd door een heldere toekomstvisie en het hebben van een zekere affiniteit met het product of de dienst. Pas daarna volgen arbeidsvoorwaarden, secundaire arbeidsvoorwaarden en afstand/locatie.


In onderstaand overzicht kun je zien dat er verschillen tussen de leeftijdscategorieën en ook naar positie waarneembaar zijn.

Dia9-1.png#asset:5341

Volgende week het laatste deel van de resultaten van LIMEcareerINDEX 2018!

Deel: