Nieuwe editie van LIMETIME nu online!

Een nieuwe editie van LIMETIME - ons relatiemagazine - staat nu online. We staan in deze 18e editie van LIMETIME o.a. stil bij de effecten van corona op het Nederlandse bedrijfsleven en bij wat wij kunnen doen om jou zo goed mogelijk te ondersteunen in deze ontwrichtende tijden. Speciale aandacht besteden we aan Tomorrow’s Leaders, want excellent leiderschap is iets wat nu meer dan ooit gevraagd wordt. Ook van de CFO. De omgeving voor CFO's is complexer en onvoorspelbaarder dan ooit. Corona, digitalisering, big data, klimaatverandering en vergrijzing en andere megatrends veranderen de spelregels voor financiële leiders.

CFO's moeten zich, net als alle andere leiders, aanpassen aan deze toenemende complexiteit en zich richten op de eigenschappen en vaardigheden die hun bedrijven nodig hebben om in de toekomst te slagen. CFO's moeten een duidelijk beeld hebben van hun eigen competenties, de rol die ze in de strategievorming willen spelen en de grote veranderingen die bedreigingen maar ook kansen kunnen bieden. Als de CFO zich niet aanpast, loopt hij/zij het risico gemarginaliseerd te worden uit de senior decision making unit.

Ook al wordt corona een halt toegeroepen - hetgeen wij van harte hopen - de omgeving zal blijven veranderen, maar CFO’s kunnen zich hiertegen wapenen door hun rol toekomstbestendiger te maken. Kansen beter benutten en risico's effectiever beheersen.

Tomorrow’s CFO's zijn degenen die hun rol tijdig en proactief opnieuw definiëren in reactie op de ontwrichtende krachten die de omgeving transformeren. Zo zullen zij hun plaats in de C-Suite veilig stellen en hun organisaties naar successen leiden. Alle sterkte in deze moeilijke tijden. Toon leiderschap! En veel leesplezier met de nieuwe LIMETIME.

Deel: