Samenvatting LIMECareerINDEX | the Results | Take aways

Leuk en aardig al die results maar wat kan je daar nou mee als financial en bedrijf?

Afgelopen weken hebben we in drie delen de Results van de LIMECareerINDEX2018 gepost.


Bekijk hier:

Results deel 1

Results deel 2

Results deel 3


In dit vierde en laatste stuk (opgesplitst in twee blogs) van de serie over het jaarlijks onderzoek van LIME Search&Connection, vatten we de resultaten voor je samen en zetten we zes concrete tips op een rij. Deze week lees je er drie voor finance professionals. En volgende week drie voor organisaties.


Tips voor Finance professionals


Weet wat je wilt en waar je het wilt

Vrijwel alle respondenten (>96%) willen matchen met de mensen en de cultuur van een nieuwe organisatie. Maar: hoe kom je erachter of je ergens past?


Doe zelfonderzoek. Wat vind jij als professional en als mens belangrijk? Vraag jezelf af wat je talenten en sterke kanten zijn, hoe je deze talenten inzet en in wat voor omgeving je talenten het beste tot hun recht komen. Waar wil jij een bijdrage aan leveren als mens en in je werk?


Vind uit wat het ‘hogere’ doel van de organisatie is. Bepaal of dit doel past bij jouw eigen doel en hoe je talenten bijdragen aan het grote geheel van de organisatie. En, als dat belangrijk voor je is, hoeveel impact je hebt in je nieuwe rol.


Tip: Gebruik het Cultuurmodel van Robert E. Quinn en Kim S. Cameron.


A cup of coffee never hurt anyone

Haal de lading af van netwerken en zie het als een kopje koffie drinken.

Netwerken is niet ieders hobby. Het woord draagt een negatieve pusherige lading. Maar netwerken is veel meer dan (jezelf) verkopen. Als je het breder bekijkt is het: ‘je in het sociale verkeer begeven’, privé en zakelijk, inzichten opdoen, goed begrijpen hoe een organisatie werkt en bijhouden wat nieuwe ontwikkelingen zijn.


Er worden vaak informele bijeenkomsten georganiseerd door organisaties (onder andere LIME) die tot doel hebben om te verbinden, kennis te delen, mensen bij elkaar te brengen.


Tip: Hier een impressie van het laatste LIME Event.


Verbreed en verdiep jezelf

Bijvoorbeeld in Business Intelligence en datadriven finance

55% van de respondenten geeft aan dat haar finance team nog over onvoldoende kwaliteit beschikt om de veranderingen op technologisch gebied te verwerken.


Tip: ‘Develop a passion for learning. If you do, you will never cease to grow’.

Anthony D. Angelo


Houd onze site in de gaten als je benieuwd bent naar onze tips voor organisaties en afdelingen.

Deel: