Slot LIME Indian Summer Weken: Regisseren van je resources. In vijf stappen!

In eerdere posts gaven we tips om de Indian Summer Weken te benutten en tot actie komen. Afgelopen week en deze week geven we aandacht aan hoe je als opdrachtgever het meeste haalt uit een samenwerking met een externe search partij.


Deze week een next level opdrachtgevergesprek in vijf stappen:


Stap 1: Kernwaarden

Definieer van te voren vier (kern)waarden waar jouw organisatie voor staat. Soms zijn die bij HR beschikbaar, of op te vragen bij Communicatie. Want als het goed is dragen jullie je waarden ook uit naar medewerkers, klanten en andere stakeholders.

Stap 2: Sanity Check.

Wat vind je zelf van die waarden, zijn die ook voor jou belangrijk? Reflecteren ze het beeld dat jij hebt van de organisatie. Zo ja, prima. Dan zijn ze goed bruikbaar in een gesprek met je consultant. Zo nee, herdefinieer dan de waarden voor het gesprek plaatsvindt. Het helpt je bij het sturen op het vinden van de juiste persoon.


Stap 3: Nuanceren tijdens gesprek

In het gesprek hebben jullie het over de waarden en de nuances hierop. Dit doe je door bijvoorbeeld dilemma’s te bespreken waar de ideale kandidaat mee geconfronteerd wordt. Want de waarden, dilemma’s en keuzes die iemand maakt zijn uiteindelijk tekenend voor wat voor mens en werknemer je in huis haalt.


Stap 4: Balans opmaken

Het helpt een consultant te weten wat het zwaarst weegt en als hij ziet wat een kandidaat meteen moet kunnen of waar hij nog in mag ontwikkelen. Zo kan hij een betere match voor je vinden.


Stap 5: Resultaten wegen

Het resultaat telt maar hoe weet je dat het goed is? Ron van der Laar van Dynniq verwoord het mooi. Hij zegt dat: ‘De aangebrachte kandidaten – zonder uitzondering – stellen gelukkig te zijn in hun baan. Dan lever je mijns inziens echt kwaliteit en bovendien voorkom je retentie.’


Resultaat van een goed bureau meet je af aan dat het:

  • Kritisch is en doorvraagt: de consultant wil allereerst precies begrijpen wat er gevraagd wordt. Voor wat voor bedrijf komt de kandidaat te werken, welke organisatiecultuur heerst er, welke skill-set is nodig?
  • Meedenkt èn verder kijkt dan de waan van de dag. Zit de organisatie in een groeifase, kan de kandidaat dit aan en meegroeien?
  • Snel schakelt en zich zowel in de kandidaat als in de dagelijkse werkpraktijk van de klant inleeft en echt snapt welke kandidaten daarbij passen.


Ook een keer een (verkennend) opdrachtgesprek met een van de consultants van LIME? Bel of mail ons. Wij komen graag bij je langs.

Deel: