Tomorrow's Leaders | deel 3

In het 3e deel van de Tomorrow's Leaders blogserie - de rol van de CFO die verstoord wordt in de huidige tijd - besteden we aandacht aan 'een groeiende groep van veeleisende stakeholders', 'een sterke toename in regelgeving' én bespreken we hoe toch weer in control te komen.

KRACHT #4 Een groeiende groep van veeleisende stakeholders

CFO's moeten hun vaardigheden verbeteren in het beheren van relaties. Ook met investeerders, de CEO, Raad van Commisarissen en andere leden van de C-suite.

CFO's zitten vaak klem als het gaat om het beheren van stakeholder-relaties. De eisen van stakeholders zijn vaak in conflict, en CFO's moeten steeds meer voldoen aan de eisen van toezichthouders, aan de eisen van beleggers en andere belanghebbenden.

De hoge verwachtingen van stakeholders zullen in de toekomst waarschijnlijk niet vervagen.

CFO's zullen effectiever op conflicterende eisen moeten reageren:

 • Geef prioriteit aan de belangrijkste stakeholderrelaties:
  Analyseer kritieke stakeholderrelaties en bouw een sterk begrip op van wat hen drijft;
 • Communiceer proactief:
  Met hun toenemend publieke profiel moeten CFO's een meer strategische benadering hanteren voor het managen van de communicatie met de media, klanten, investeerders en toezichthouders;
 • Vertel een consistent verhaal:
  Om geloofwaardig te zijn en vertrouwen op te bouwen, moeten CFO's een consistent verhaal over de onderneming hebben voor alle stakeholders. Aangezien CFO's steeds meer het publieke gezicht worden van de organisatie, moeten ze naast tegemoet komen aan wet & regelgeving ook veel meer aandacht besteden aan de sociale, morele en ethische gevolgen van hun bedrijfsvoering.

Het hebben van een duidelijk omschreven ‘purpose’ voor de organisatie - een ultieme doelstelling die verder gaat dan de financiële doelen - helpt een kader te bieden voor deze besluitvorming.

KRACHT #5 Sterke toename in regelgeving

Tegemoet komen aan nieuwe regelgeving van verschillende toezichthouders is een toenemende druk voor de CFO en dit wordt alleen nog maar nijpender, omdat CFO’s zich ook zorgen moeten maken over allerlei nieuwe aandachtsgebieden zoals Digital en Analytics.

In het recente verleden hadden klanten nog mogelijk de grootste potentiële economische impact op een bedrijf. Vandaag de dag betekent intensief toezicht dat regelgevende instanties steeds belangrijkere stakeholders worden voor CFO’s. De toekomstige financiële functie zal haar kennis van regelgeving moeten verbeteren om op de hoogte te blijven van een continu veranderend en onzeker regelgevend speelveld.

De recessie vanaf 2008 heeft ertoe geleid dat breed toezicht door regelgevende instanties in alle sectoren dramatisch is toe genomen. Maar vandaag de dag moeten CFO's zich ook nog zorgen maken over gebieden als bijvoorbeeld Digital en Analytics. Deze nieuwe rollen vragen de nodige tijd van de CFO en zijn team, terwijl ze ook tegemoet moeten komen aan de nog steeds groeiende controle van toezichthouders, de overheid en het publiek.

Het managen van de sterke toename in - en complexiteit van - de regelgeving gaat evenzeer over het managen van stakeholders. Door stakeholders effectief te managen, kunnen organisaties samenwerken met toezichthouders en hun rol spelen bij het vormgeven van beleid.

ONDANKS DE ONTWRICHTENDE KRACHTEN TOCH WEER IN CONTROL KOMEN?

Om weer in control te komen als CFO, moeten CFO's hun competenties en persoonlijke ontwikkeling op finance, operations en strategie evalueren.

Een openhartige evaluatie van deze drie elementen zal je helpen te bepalen hoe je jouw rol in deze VUCA tijden weer in balans kunt krijgen. Stel het juiste team samen en geef prioriteit aan die gebieden die cruciaal zijn voor het toekomstige succes van uw bedrijf.

Vind je als CFO de tijd om na te denken over de toekomstige megatrends en hoe deze jouw bedrijf beïnvloeden? Deze megatrends zullen de organisatie diepgaand beïnvloeden en CFO's zouden de belangrijkste deelnemers moeten zijn in, zo niet katalysator van de debatten in het managementteam. Helaas vinden veel CFO's weinig ‘quality time’ om na te denken over kwesties die verder gaan dan de korte termijn verplichtingen en kwartaalrapportages.


CFO's moeten goed thuis zijn in de belangrijkste megatrends die organisaties ontwrichten en CFO’s moeten hun organisatie helpen om daar doorheen te navigeren:

 • Delegeer meer taken aan een FD of Group Controller die over skills beschikken die cruciaal zijn voor het toekomstige succes (limesearch.nl);
 • Help de organisatie kansen te pakken en in zwaar weer overeind te blijven, terwijl u de risico's beheerst, zoals naleving regelgeving;
 • Mitigeer de risico's van instabiliteit door met een diversificatiestrategie risico's te spreiden en concentratie in één geografie te vermijden;
 • Help de organisatie zich snel aan te passen aan de grote uitdagingen en kansen die voortvloeien uit Digital, waaronder verbeterde klant-ervaringen en meer efficiëntie in de bedrijfsprocessen;
 • Maak de organisatie aantrekkelijker voor jong talent door het bedrijfsmodel te veranderen, traditionele organisatiestructuren af te vlakken en meer diversiteit aan culturen, leeftijden en achtergronden aan te moedigen. Praat in dit kader eens met onze collega’s van LEMON (lemonsearch.nl);
 • Begrijp de potentiële risico's en gevaren. En weet deze proactief te vermijden. Ontdek hoe je de risico's kunt managen en maak gebruik van data en analytics om realtime besluitvorming te ondersteunen.

Volgende week: het laatste deel van de Tomorrow's Leaders Special met Competentie Operations & Competentie Strategie.

Deel: