Tomorrow’s leaders | Deel 2

In de Tomorrow's Leaders blogserie duiken we in de rol van de CFO, die in de huidige tijd verstoord wordt door vijf ontwrichtende krachten. Afgelopen week stond 'Digitalisering' centraal. Deze week 'Explosieve toename van beschikbare data' en 'Meer en meer ingrijpende risico's'.

Kracht #2 explosieve toename van beschikbare data

Door de explosieve toename van data is Data Governance - waaronder Data Security, Master Data, Data Quality en Analytics -cruciaal voor CFO's om de financiële functie te transformeren van een rapporterende entiteit naar een afdeling die de strategie met behulp van business intelligence leidt.

Om van deze explosieve toename een concurrentievoordeel op de lange termijn te maken, moeten CFO's de rol bepalen die zij en hun financiële afdeling moeten spelen. In de meeste gevallen betekent dit het opzetten en leiden van een concernbrede Data Governance aanpak. En in andere gevallen kan het betekenen dat Finance enkel de cruciale input levert.

De CFO speelt een belangrijke rol in het genereren van meerwaarde door het inzetten van Analytics bij het veranderen van de organisatie.

De organisatie als geheel:

  • moet data zien als een integraal onderdeel van de bedrijfsstrategie;
  • dient Analytics deliverables af te stemmen op de business requirements;
  • moet zorgen voor het juiste leiderschap en de juiste cultuur.

CFO's moeten zich richten op:

  • het helpen herkennen van vooroordelen én veronderstellingen die vaak leiden tot slechte besluitvorming;
  • het aanbieden van gebruikers-vriendelijke hulpmiddelen voor de gebruikers van data;
  • het omzetten van - op analyses gebaseerde - inzichten in acties, incentives, beloningen en metingen.


Kracht #3 meer en meer ingrijpende risico’s

Tegenwoordig worden organisaties en hun CFO’s uitgedaagd door meer en meer ingrijpende risico’s waaronder markt-volatiliteit, hyper-connectiviteit, geopolitieke crises, hervormingen van de regelgeving, cyberdreigingen, epidemieën en pandemieën. Om er maar een paar te noemen.

Het vinden van voldoende zekerheid om beslissingen te kunnen nemen in dit volatiele risicolandschap is een grote uitdaging voor CFO’s. De wereld waarin we leven is veel meer verbonden. Risicogebeurtenissen in een deel van de wereld kunnen de hele wereld beïnvloeden. CFO's moeten meer nadenken over hoe ze de toekomst in de gaten houden en wat er gebeurt - in hun markten, in hun sectoren en waar ze actief zijn - zodat ze kunnen anticiperen op deze gebeurtenissen.

Robuust strategisch risicobeheer vereist inspanning en leiderschap. Om hun rol effectief te spelen, moeten CFO’s:

  • verder denken dan vermijdbare risico’s: Identificeer strategische risico's waar andere organisaties misschien niet aan hebben gedacht, inclusief de risico's waarvan de potentiële added value niet opweegt tegen de mogelijke negatieve gevolgen;
  • risico’s meteen adresseren: Breng risico’s naar voren in strategische besprekingen en evalueer routinematig het risico-profiel en de impact ervan op de bedrijfsstrategie;
  • investeren in talenten: Neem de tijd en middelen om talent te werven met strategische en geavanceerde analytische vaardigheden die nodig zijn om de risicofunctie te verbeteren.

Volgende week Kracht #4

Een groeiende groep van veeleisende stakeholders en Kracht#5 Sterke toename in regelgeving.

Deel: