Vier-stappenplan om een (door)start te maken met Business Intelligence

1. Be inspired and inspire others

Verzamel inspirerende voorbeelden en leer van de stappen van organisaties die je voorgingen:


 • De BI case van Drukwerkdeal;
 • De Brandweer Amsterdam-Amstelland voorspelt potentiële brandlocaties om vervolgens op die locaties gerichte voorlichtingscampagnes te geven waarmee zelfs branden voorkomen worden;
 • Kadaster gebruikt data om te simuleren en te voorspellen welke straten blank komen te staan bij een hoosbui;
 • Prorail experimenteert met slimme inzet van big data om spoorvertragingen tegen te gaan en gebruiken een dashboard om spoorlopers te voorkomen;
 • In eigen organisatie: zijn er binnen de eigen organisatie voorbeelden te vinden van afdelingen en mensen die al praktische stappen hebben gezet met Business Intelligence?


2. Kan het uit?

Bepaal of er winst te halen is. Kan er geld mee verdiend worden? Stel een business case op met hierin weergegeven hoe de organisatie data strategisch gaat beheren. Het doel is uiteraard ROI met data en technologie te verbeteren. Neem hierin op dat jij als CFO de data van strategische inhoud voorziet, het raamwerk ontwerpt en de kwaliteit, privacy en beveiliging van de data waarborgt. Data gedreven of data driven werken is geen eenmalige actie. Dit is een strategie die ondersteunend is aan de doelstelling van de organisatie.


3. Visie, strategie en inventarisatie

Ontwikkel of initieer organisatiebreed een (eerste aanzet tot een) strategie om tot een datagedreven organisatie te komen. Een growth mindset helpt hierbij, zo denk je steeds in mogelijkheden en kansen. Maar waar begin je?


 • Verzamel wat er al beschikbaar is aan informatie, bepaal wat je nog wilt ontsluiten en welke data nog mist om tot beslissingen te komen. Dit is een afdelingsoverstijgende klus. Denk aan: financiële kengetallen, klantinfo, websitebezoek, (online) orders, enquêtedata, social media, loyalty programma, service systemen of product info). Daarna kijk je naar beschikbare externe data;
 • Leg nieuwe verbanden. Door de beschikbare interne en externe data te combineren ontdek je bijvoorbeeld nieuwe groepen, markten, proposities, kansen, potentiële efficiency, ed. Een dergelijk analyse brengt trends, mogelijke voorspellingen en scenario’s aan het licht;
 • Ontwerpen datagedreven organisatie. Daadwerkelijk inrichten van een (automatische) omgeving zal gebeuren met een multidisciplinair team, je stelt nieuwe KPI’s op en afdelingen gaan werken met een dashboard. De finance organisatie leidt het cyclische proces van automatiseren, integreren, monitoren, analyseren, testen en bijsturen;
 • Begin klein, en rol langzaam uit: Als je dat nog niet hebt ingevoerd is een laagdrempelige start het inzetten van een Robotic Process Automation op processen die makkelijk definieerbaar, repetitief en op regels gebaseerd zijn. Dit levert veelal op relatief korte termijn en tegen relatief lage investering kostenbesparing, tijdswinst, afname foutmarge en toename tevredenheid bij zowel medewerkers als klanten;
 • Definieer een testfase of Proof of concept periode.


4. Werf de juiste mensen om de transitie te begeleiden

 • Interim manamagement inzetten voor en bij transitieprojecten: Het blijft soms lastig voor bedrijven om de benodigde vaardigheden in hun eigen teams te bepalen. LIME heeft een groot netwerk met Interim Managers met specifieke kennis om zowel de eerste stappen in implementatie van onder andere Business Intelligence uit te voeren en de doorontwikkeling naar meer geavanceerde fases van BI uit te rollen;
 • Om- en bijscholen huidige medewerker populatie: Parallel aan de implementatie van een eerste stap verbreed je de kennis van je medewerkers door ze op te leiden of om te scholen;
 • Werven Cijfer&Software specialisten: Vervolgens vul je je team aan de instroomkant aan met financiële starters – ook wel de future financials (LIMECareerINDEX gaf 33% van de respondenten dit aan). “Starters tot tweede stappers in hun carrière. Ideale uitbreiding team: Control/Financial Planning & Analysis (43%) en Data Analisten met 0-5 jaar werkervaring in hun vakgebied.”


Wil je een keer met een van de consultants van LIME sparren over het vier-stappenplan en hoe je dit in jouw organisatie opstart met de juiste mensen? Mail of bel ons, we denken graag met je mee.

Deel: