LIMETIME 16 | The Future CFO | CFOonLIME Heineken Nederland | AI | En meer!

Er verandert veel voor de CFO en dat gaat niet veranderen. Door de ontwikkelingen op het gebied van o.a. data science, Artificial Intelligence, Machine Learning en op vele andere gebieden is de rol van de CFO nu al snel aan het veranderen. In deze 16e editie van LIMETIME besteden we hier aandacht aan en kun je o.a. een verslag teruglezen van het FUTURE of FINANCE event georganiseerd bij Heineken.


Om de rol van de CFO in de toekomst samen te bespreken zijn we onlangs gestart met LIME Café. In kleine groepen van CFO's en hun direct reports (vast en interim) in een informele setting elkaar bijpraten over nieuwe ontwikkelingen. Elke keer zoomen wij in op een specifiek onderwerp onder begeleiding van een expert op dat deelgebied. In juni staat het volgende LIME Café gepland. Wil je erbij zijn meld je dan aan via info@limesearch.nl.


Natuurlijk in deze LIMETIME meer leesvoer; de vaste rubrieken, nieuwe collega's voor te stellen en tips!

Share: