Succesfactor 4: Hoe gebruik ik eerdere ervaring van de Interim Manager optimaal?

Een financiële interim manager brengt specialistische of generalistische ervaring in een organisatie zonder hinder van interne bedrijfspolitiek en cultuur. Het ontbreken van historie is een voordeel tijdens een verandertraject. Deze positie maakt het makkelijker om kritische vragen te stellen, zodat oorzaken van problemen snel boven tafel komen.


De tijdelijkheid zorgt voor duidelijkheid, afbakening en focus op duurzame borging van de veranderingen in het bedrijf. Een goede interimmer maakt zichzelf overbodig en zorgt ervoor dat het bedrijf na de transitie op eigen benen staat en veranderingen beklijven.


Aan de komst van een interim professional kleeft intern soms een negatieve lading. Personeel voelt zich geïntimideerd omdat het inzetten van externen als bedreigend kan worden ervaren, er veranderingen aankomen of gesneden moet worden in FTE. De grootste uitdaging voor een interim professional en de opdrachtgever is om de situatie in korte tijd te analyseren en dan snel met een daadkrachtig plan van aanpak te komen. Het vertrouwen van medewerkers is van essentieel belang. Dit vertrouwen krijg je door duidelijkheid te geven en voordelen en resultaten te laten zien.


Werken met een interim manager levert onder de streep zwarte cijfers op.


Succesvol de inzet van interim managers vergroten, doe je dus door te zorgen voor een zo goed mogelijke begeleiding van de interim manager. Natuurlijk mag je verwachten dat hij een zelfstarter is, maar het schetsen van een context en het bepalen van de randvoorwaarden verkort de terugverdientijd.


Benut de fases van het Tuckmans groepsvormingsmodel in je voordeel, vraag een gespecialiseerd bureau om de interimmer te werven. Zo weet je zeker dat er een stevig fundament en vangnet om de manager heen zit. Weet welke interim financial je nodig hebt voor welke klus.


Dankzij het ontbreken van historische en organisatorische ballast, het zich – tot op zekere hoogte - onttrekken uit het teamontwikkelingsproces en interne acceptatie van de rol van een externe, komt de interim manager relatief sneller tot de kern en resultaten.


Daarbij zien veel interim professionals ook effect van hun werk op multi-disciplinair niveau en is er dus vaak sprake van bedrijfsbreed resultaat. Over het algemeen concluderen wij in de praktijk dat de interim kracht zichzelf ruimschoots terugverdient.


Wil je meer weten over de mogelijkheden van Financieel Interim Management? Wij komen graag langs om de mogelijkheden te verkennen. Neem contact met ons op.

Share: