Manager Planning & Control…

Manager Planning & Control

Organisatie

Onze klant, is één van de grootste particuliere werkgevers van Nederland en is daarnaast ook één van de grootste logistieke spelers. Voor één van de divisies (omzet €1,2mld) zijn we nu op zoek naar een manager Planning & Control.  


Manager Planning & Control profiel

De Controllersafdeling binnen de divisie is onderdeel van de centrale afdeling Finance en is verantwoordelijk voor de uitvoering van de gehele financiële besturing van de divisie. De afdeling heeft een belangrijke rol in de financiële beleidsbepaling en levert stuurinformatie op in de vorm van rapportages en analyses over de ontwikkeling van financiële KPI’s en kengetallen in relatie tot hetgeen verwacht werd of voorgaande jaren. Hiernaast is Finance het aanspreekpunt voor financiële input rondom strategische plannen, budgetten en forecasts. Finance levert financiële verantwoordingsinformatie aan Group Finance ten behoeve van de groepsconsolidatie en uitleg over de ontwikkelingen van het segment richting de financiële markt. Financieel administratieve processen worden deels onder de regie van Control door het FSSC in Groningen uitgevoerd.

De functie van Manager Planning & Control heeft een belangrijke spilfunctie binnen het Control team en is verantwoordelijk voor de financiële sturing van de divisie. De Manager maakt deel uit van het Management Control en rapporteert aan de Finance Director die op zijn beurt rapporteert aan de group CFO. De manager vervangt haar/zijn leidinggevende in zijn afwezigheid.

Het Planning & Control team is verantwoordelijk voor de financiële bestuurbaarheid. Waarbij de afdeling specifiek verantwoordelijk is voor:

 • De Planning & Control cyclus;
 • Algemene cost control; 
 • De investeringen en werkkapitaal;
 • De Financial Accounting activiteiten voor de BV’s. 

De P&C cyclus kent concrete deliverables zoals het Strategisch Plan, het Budget en de reguliere Latest Estimates. Daarnaast de maandelijkse periode afsluitingen.

Taken en verantwoordelijkheden:

 • Geeft leiding aan een team van in totaal 5 (Senior) Controllers met een verschillend profiel aan ervaring en achtergrond;
 • Verantwoordelijk voor de algemene ontwikkeling van de medewerkers plus de ontwikkeling op een aantal functie specifieke onderwerpen (o.a. management informatie voorziening, cost management, project control) alsmede persoonlijke ontwikkelingen (competenties);
 • Managen en coachen van een high performing team;
  • Continue verbeteren en professionaliseren van activiteiten en processen en door het team op te leveren producten en adviezen;
  • Gevraagd en ongevraagd adviseren van MT leden omtrent operationele ontwikkelingen op algemene aandachtsgebieden en aandachtsgebieden MT-leden. Signalerende functie en het adviseren over mogelijke oplossingsrichtingen en concrete acties;
 • Coördinatie en uitvoering van de gehele Planning en Control cyclus; 
 • Opstellen begrotingen en Latest Estimates van de verschillende onderdelen van de organisatie;
 • Verantwoordelijk voor voeren begrotingsgesprekken met MT-leden en vaststelling begrotingsdoelstellingen voor komende periodes;
 • Opleveren meerjaren projecties voor gehele bedrijfsonderdeel t.b.v. SP proces en rapportage aan RvC;
 • Continue verbetering en optimalisering van de verschillende management informatie systemen/rapportages;
 • Coördinatie en afstemming van de operationele SLA's; 
 • Verantwoordelijk voor het investeringsproces (budgettering en monitoring);
 • Verantwoordelijk voor het voorbereiden en presenteren van de management presentaties;
 • Beheersing van het Werkkapitaal (budgettering en monitoring);
 • Verantwoordelijk voor de inrichting en werking van Internal Controls binnen de processen waarvoor P&C verantwoordelijk is.
 • Project teamlid namens de Finance organisatie in projecten.
 • Verantwoordelijk voor ontwikkelen en realiseren van periodieke  rapportage ten behoeve van rapportages aan het MT, de Groep en RvC over resultaatontwikkeling (financieel en niet financieel);
 • Verantwoordelijk voor overige operationele, project en incidentele rapportages voor budgethouders en MT-leden.

 


Ideale Manager Planning & Control kandidaat

 • Afgeronde (bedrijfs)economische opleiding op WO niveau idealiter aangevuld met een RC/RA opleiding;
 • Circa 10 jaar relevante ervaring, een aantal jaren ervaring binnen de Big4 en/of daarna ervaring als business controller in het bedrijfsleven, 
 • Algehele kennis van bedrijfseconomie, administratieve organisatie, project control op WO-niveau; 
 • Leidinggevende werkervaring is een plus;
 • Aantoonbare kennis financiële werkveld (financial accounting, management accounting); 
 • Goed begrip van internal controls en de werking hiervan binnen een grote organisatie;

Competenties

 • Beschikt over een sterk analytisch en communicatief vermogen;
 • Potentie en ambitie om een team te managen/coachen, ervaring met leidinggeven is een pré;  
 • Ondernemende, nieuwsgierige, daadkrachtige persoonlijkheid;
 • Hands-on, stressbestendig, flexibel en proactief;
 • In staat om buiten zijn eigen vakgebied te opereren, gezond ambitieniveau;
 • Authentieke, prettige persoonlijkheid die tevens geen moeite heeft om zeer kritisch te blijven;
 • Begrijpt niet alleen de cijfers maar ook de processen in de business, verdiept zich in strategie en operationele zaken;
 • Weet verbindend te werken in een no nonsens omgeving, beweegt zich natuurlijk en respectvol van  operationeel tot managerial niveau en heeft een intrinsieke interesse in mensen;
 • Weet gemakkelijk draagvlak te creëren in een organisatie in beweging;
 • Uitstekend analytisch vermogen; Accuraat en systematisch;
 • Affiniteit met het commerciële en operationele/logistieke processen.
   

Locatie

Zuid - Holland


salaris

Marktconform