Project Controller

Project Controller

Organisatie

De organisatie is een dynamisch en high-tech bedrijf, dat wereldwijd met geavanceerde technologie mensen en goederen ondersteunen bij de dagelijkse dienstverlening. De organisatie telt meer dan 1800 ervaren en kundige medewerkers die dagelijks nauw samenwerken met klanten in Europa, Zuid Amerika, de Verenigde Staten en Canada.


PROJECT CONTROLLER PROFIEL

De Project Controller hanteert binnen de operatie een adviserende rol naar de projectmanagers, planners, calculatoren etc. met als doel het project te beheersen volgens de vastgestelde normen. Binnen zijn verantwoordelijkhedenpakket vallen behalve financiële verantwoording ook risicomanagement, compliance, planning, fiscale en juridische aspecten. Hierbij dient hij duidelijke richtlijnen en procedures te hanteren alsmede gestandaardiseerde eenduidige rapportages. Hierbij wordt louter gewerkt volgens de standaard zoals gehanteerd binnen de organisatie. De Project Controller is betrokken bij alle projecten vanaf de tenderfase tot en met de afsluiting hiervan. De Project Controller rapporteert aan de Group Business Controller. 

 

Taken en verantwoordelijkheden:

 • Draagt bij aan de ontwikkeling van een doelmatige project control organisatie;
 • Is verantwoordelijk voor de project controle gegevens gericht op planning, kostprijs tarieven, marge berekening, budgetbewaking, meer- en minderwerk, beoordelen van (financiële) risico’s, omzet- en resultaatverantwoording;
 • Stuurt op de cashflow van een project;
 • Geeft periodieke forecast af en stuurt hierop;
 • Neemt het voortouw in het verbeteren van projectrapportages en implementeert deze binnen de lopende projecten;
 • Adviseert project managers, inkopers, calculatoren, hoger management etc. aangaande de projecten;
 • Controleert de naleving van de (wettelijke) voorschriften en procedures;
 • Coördineert, indien van toepassing, werkzaamheden en begeleidt administratief medewerkers;
 • Verantwoordelijk voor de juiste en tijdige verwerking van de resultaten en balansposten in het grootboek;
 • Medeverantwoordelijk voor de performance en resultaten op de projectportfolio van de organisatie;
 • Stelt nacalculaties op van (opgeleverde) projecten.

 

Functiekarakteristieken:

 • Complexiteit: functie gericht op bijeenbrengen, beheer, controle, analyse en uitvoering van de financiële verslaglegging en rapportering betreffende grote en/of complexe projecten. Confrontatie met nieuwe onderwerpen of problemen vindt regelmatig plaats. Periodieke rapportering en zaken die direct aandacht vereisen zorgen van tijd tot tijd voor tijddwang. Project Controller is in staat om abstract te denken en een visie te hebben waarbij hij helikopter overzicht weet te behouden;
 • Probleemoplossend: De Project Controller denkt in oplossingen waarbij hij met creativiteit bestaande en nieuwe oplossingen weet te combineren. Hij is in staat om in een dynamische omgeving te werken waarin verandering- en verbeteringstrajecten centraal staan;
 • Zelfstandigheid: deelt zelf de tijd in op basis van zelf te stellen en zich aandienende prioriteiten. Voorschriften en procedures zijn gegeven maar bepaalt daarbinnen zelf de aanpak. De Project Controller is communicatief en dient een onafhankelijke positie te bekleden t.o.v. de operatie en waar nodig te kunnen escaleren naar het hoger management. Neemt initiatieven, draagt oplossingen aan, brengt adviezen uit, signaleert afwijkingen, verstrekt analyses. Indirect toezicht via overleg en rapportage. Bij voorkomende problemen dienen oplossingsmogelijkheden en consequenties te worden overzien waarbij kennis en ervaring van groot belang is. Contacten met stafafdelingen en binnen eigen unit zijn van groot belang voor de vereiste doorstroming van informatie ten behoeve van een optimale verslaglegging. Geeft in voorkomende gevallen leiding aan administratief medewerkers;
 • Afbreukrisico; Fouten en/of onachtzaamheden in voorbereiding en uitvoering van taken kunnen leiden tot onjuiste gegevensverstrekking, vertragingen, relatieverstoringen, imagoverlies en aantasting van een optimaal financieel beheer. Zelfcontrole en het meekijken door anderen moeten schades tijdig voorkomen; soms is schade pas achteraf te constateren. De regelmatig voorkomende contacten met klanten, leveranciers zijn gericht op het opvragen of verstrekken van informatie, het verkrijgen van medewerking en dergelijke. Verstoringen dienen te worden voorkomen. Geheimhouding vereist met betrekking tot vertrouwelijke bedrijfs- en/of persoonsgegevens.


IDEALE PROJECT CONTROLLER

Vereisten:
 • Afgeronde HBO opleiding management/ financial accounting;
 • Minimaal 6 jaar werkervaring in project controlling;
 • Ervaring met inrichten project rapportages;
 • Ervaring met Microsoft Office;
 • Ervaring met Navision of soortgelijk ERP systeem.

Locatie

Regio Amersfoort


salaris

Marktconform