CFO

CFO

Organisatie

Onze client is een sterk groeiende speler in het onderhoud van infrastructurele werken. Een discipline met veel marktmogelijkheden gezien de trend dat  (lokale) overheden deze werkzaamheden steeds meer uitbesteden en daar volwaardige professionele marktpartijen bij zoekt. De onderneming wil zowel autonoom groeien als door middel van een aantal gerichte acquisities. Om dit mogelijk te maken is een Benelux Private equity ingestapt die een meerderheid van de aandelen heeft verworven.


FUNCTIE OMSCHRIJVING CFO

Om in de toekomst als volwaardige en zelfstandige partij binnen haar segment actief te kunnen blijven is door het management en de nieuwe aandeelhouder een sterke groeiambitie geformuleerd die er voor moet zorgen dat het bedrijf in de komende vijf jaar kan verdubbelen in omzet. Om dit te kunnen bereiken is besloten op zoek te gaan naar een sterke en ervaren CFO die deze ambitie mee kan helpen verwezenlijken. De CFO zal (samen met de algemeen directeur) het aanspreekpunt zijn voor aandeelhouders en banken en de verdere professionalisering van het bedrijf mede vormgeven samen met de overige directieleden. Deze positie zal gebaseerd zijn in de regio Utrecht/Den Bosch. 

 

Voornaamste taken en verantwoordelijkheden; 

 • Mede formuleren en vaststellen van het strategisch beleid;
 • Vanuit financiële inhoud participeren in strategische besluitvormingsprocessen (sturen op ratio’s);
 • Mede leiden van de onderneming en aansturen van het Finance team 
 • Beoordelen van implicaties voor de onderneming als lid van het directieteam en beslissen t.a.v. (bijstellingen in) strategische keuzes en tactische plannen; 
 • Mede opstellen van (jaarlijks) beleidsplan en budgettering o.b.v. strategisch meerjarenplan;
 • Zorgdragen voor een gezonde financiële positie van de onderneming op korte en lange termijn;
 • Vaststellen van het financiële jaarverslag en rapporteren richting directie/operatie en aandeelhouders;
 • Goedkeuren en afstemmen van belangrijke financiële contracten/transacties (o.a. financiering, grote investeringen);
 • Werkkapitaal optimalisatie /verantwoordelijk voor cash management binnen de organisatie;
 • Wanneer nodig afstemmen van financiering en eventuele herfinancieringstrajecten initiëren in overleg met directie en aandeelhouders;
 • Leidende rol in M&A trajecten;
 • Opbouwen en onderhouden van netwerk/relaties en communiceren met banken en financiers; 
 • Ontwikkelen en actualiseren van systemen en procedures voor signalering van risico’s en beheersing van solvabiliteit en liquiditeit;
 • Inrichten en vervolgens verder professionaliseren van AO/IC;
 • Beheren en optimalieren van verzekeringen en onderhouden van contacten met verzekeraars.


IDEALE CFO KANDIDAAT

 • Afgeronde relevante economische opleiding op WO niveau, idealiter aangevuld met een postdoctorale opleiding (RC/RA); 
 • Aantoonbare ervaring in een financieel eindverantwoordelijke positie bij voorkeur in een (lange termijn gerichte) business services omgeving; Private Equity ervaring is een sterke pre
 • Uitstekend analytisch vermogen en cijfermatig inzicht; 
 • Sterke communicatieve- en presentatie vaardigheden;
 • In staat om buiten zijn eigen vakgebied te opereren; 
 • Begrijpt niet alleen de cijfers maar ook de processen in de business, verdiept zich in strategie en operationele zaken;
 • Weet verbindend te werken in een no nonsens omgeving;
 • Beweegt zich natuurlijk en respectvol van operationeel tot managerial niveau en heeft een intrinsieke interesse in mensen;
 • Ondernemende, nieuwsgierige, daadkrachtige persoonlijkheid;
 • Hands-on en proactief.

Locatie

Regio Utrecht/Den Bosch


salaris