CFO - Geen reacties...

CFO - Geen reacties meer vereist

Organisatie

Voor een snel groeiend familiebedrijf in vershandel producten in de regio Leiden zijn wij op dit moment op zoek naar een enthousiaste CFO die mee kan bouwen aan de verdere groei van de organisatie, zowel autonoom als middels M&A. Het bedrijf heeft een lange termijn visie en strategie geformuleerd waarin een sterke groeiambitie en professionalisering is opgenomen. De organisatie bouwt zo verder aan het zijn van een van de bepalende spelers binnen haar sector.


Functie omschrijving

Belangrijkste taken en verantwoordelijkheden:

 • Mede formuleren en vaststellen van het strategisch beleid;
  • w.o. sturen op profitibility op klant en kanaal niveau, 
  • product/marktcombinaties, 
  • omvangrijke economische en organisatorische kwesties, 
  • samenwerkingsverbanden, 
  • commerciële uitbreidingen
 • Optimaliseren van synergievoordelen binnen de organisatie
 • Vanuit financiële inhoud participeren in strategische besluitvormingsprocessen (sturen op ratio’s);
 • Mede leiden van de onderneming en primair het aansturen van het finance team 
 • Beoordelen van implicaties voor de onderneming als lid van het directieteam en beslissen t.a.v. (bijstellingen in) strategische keuzes en tactische plannen; 
 • Optimaliseren van organisatie-, besturing-, communicatie- en rapportagestructuur;
 • Mede opstellen van (jaarlijks) beleidsplan en budgettering o.b.v. strategisch meerjarenplan;
 • Zorgdragen voor een gezonde financiële positie van de onderneming op korte en lange termijn;
 • Vaststellen van het financiële jaarverslag en rapporteren richting directie/operatie en aandeelhouders/ RvA;
 • Goedkeuren en afstemmen van belangrijke financiële contracten/transacties (o.a. financiering, grote investeringen);
 • Verantwoordelijk voor werkkapitaal optimalisatie en cash management;
 • Verantwoordelijk voor fiscale zaken van de groep , inclusief eventuele Transfer Pricing; 
 • Wanneer nodig afstemmen van financiering en eventuele herfinancieringstrajecten initiëren in overleg met directie en aandeelhouders;
 • Financieel leidende rol in M&A trajecten samen met de overige directieleden inclusief post-merger integration trajecten; 
 • Opbouwen en onderhouden van netwerk/relaties en communiceren met banken en eventuele andere (potentiële) financiers; 
 • Ontwikkelen en actualiseren van systemen en procedures voor signalering van risico’s en beheersing van solvabiliteit en liquiditeit;
 • Inrichten en vervolgens verder professionaliseren van AO/IC;
 • Beheren en optimalieren van verzekeringen en onderhouden van contacten met verzekeraars;
 • Mede zorgdragen voor een goed sociaal werkklimaat, het motiveren en inspireren van medewerkers 


Profiel geschikte kandidaat

 • Afgeronde relevante economische opleiding op WO niveau, idealiter aangevuld met een postdoctorale opleiding RA/RC; 
 • Minimaal 15+ jaar ervaring in diverse senior finance posities
 • Aantoonbare ervaring in een financieel eindverantwoordelijke positie bij voorkeur in een lange termijn gerichte setting.
 • Ervaring in het werken in een familiebedrijf, vers/daghandel of supply chain omgeving is een sterke pre
 • Solide kennis van technische financial control/ accounting processen
 • Uitstekend analytisch vermogen en cijfermatig inzicht; 
 • Sterke communicatieve- en presentatie vaardigheden;
 • Uitstekende kennis van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift; 
 • In staat om buiten eigen vakgebied te opereren; 
 • Begrijpt niet alleen de cijfers maar ook de processen in de business, verdiept zich in strategie en operationele zaken;
 • Weet verbindend te werken in een no nonsens omgeving;
 • Beweegt zich natuurlijk en respectvol van operationeel tot managerial niveau en heeft een intrinsieke interesse in mensen;
 • Ondernemende, nieuwsgierige, daadkrachtige persoonlijkheid;
 • Hands-on en proactief;
 • Down to earth, prettige persoonlijkheid die durft zaken te benoemen en geen moeite heeft om kritisch te blijven op een respectvolle manier.
 • Daadkrachtige en doelgerichte teamspeler, met coachend vermogen

Locatie


salaris

€ 150.000